woensdag 30 juli 2014

Gered door de was

Op vakantie overkwam de man vaak hetzelfde als hem met oud en nieuw wel eens gebeurde. Op veilige afstand van huis en met de rest van de vakantie als comfortabele buffer nam hij zich dan allerlei voor, voor ná de vakantie. Vooral tijdens de lange, eenzame wandelingen die hij graag maakte, wilde hij wat dat betreft wel eens op hol slaan. Dat alles helemaal anders moest, bedacht hij dan vol overgave. Beter, minder, meer. Eerder, vaker, voortaan altijd. Of juist nooit meer. Dat soort dingen.
Ook dit jaar was het weer zover geweest. Al had hij zich, door schade en schande wijs geworden zogezegd, een beetje ingehouden met het nooit en het altijd. Maar er waren toch wel wat zaken, had hij zichzelf al wandelend ingewreven, die hij wat voortvarender aan zou kunnen pakken, als hij weer thuis was. Een béétje doortastender. Vasthoudender. Gestructureerder. Strenger voor zichzelf, zo u wilt.
Dus..
Nu was hij dan weer thuis. Temidden van allerlei zaken die inderdaad best wel eens wat voortvarender aangepakt zouden kunnen worden. Poe! Dat zou nog niet mee vallen.
Gelukkig was er ook drie kubieke meter wasgoed uit de achterbak van de auto gekomen. Kon hij daar vast een beetje mee oefenen.